Showing all 6 results

350.000.000

Công suất dự phòng 110 KVA/Công suất liên tục 110 KVA, Sử dụng nhiên liệu Diesel, Điện áp 400V – 3 Phase, Tần số 50 Hz.

3.444.000.000

Công suất dự phòng 1250 KVA/Công suất liên tục 1136 KVA, Sử dụng nhiên liệu Diesel, Điện áp 400V – 3 Phase, Tần số 50 Hz.

8.650.000.000

Công suất dự phòng 2500 KVA/Công suất liên tục 2250 KVA, Sử dụng nhiên liệu Diesel, Điện áp 400V – 3 Phase, Tần số 50 Hz.

750.000.000

Công suất dự phòng 350 KVA/Công suất liên tục 313 KVA, Sử dụng nhiên liệu Diesel, Điện áp 400V – 3 Phase, Tần số 50 Hz.

1.430.000.000

Công suất dự phòng 650 KVA/Công suất liên tục 590 KVA, Sử dụng nhiên liệu Diesel, Điện áp 400V – 3 Phase, Tần số 50 Hz.

1.560.000.000

Công suất dự phòng 688 KVA/Công suất liên tục 625 KVA, Sử dụng nhiên liệu Diesel, Điện áp 400V – 3 Phase, Tần số 50 Hz.