Showing all 6 results

330.000.000

Công suất máy nén 100HP, loại máy trục vít, điện áp 380V/3 phase, tần số 50Hz, lưu lượng nén khí 13.8 m3/min, áp suất làm việc 7 – 12.5 bar.

110.000.000

Công suất máy nén 10HP, loại máy trục vít, điện áp 380V/3 phase, tần số 50Hz, lưu lượng nén khí 1 m3/min, áp suất làm việc 7 – 12.5 bar.

145.000.000

Công suất máy nén 30HP, loại máy trục vít, điện áp 380V/3 phase, tần số 50Hz, lưu lượng nén khí 3.8 m3/min, áp suất làm việc 7 – 12.5 bar.

190.000.000

Công suất máy nén 50HP, loại máy trục vít, điện áp 380V/3 phase, tần số 50Hz, lưu lượng nén khí 6.1 m3/min, áp suất làm việc 7 – 12.5 bar.

290.000.000

Công suất máy nén 75HP, loại máy trục vít, điện áp 380V/3 phase, tần số 50Hz, lưu lượng nén khí 9.4 m3/min, áp suất làm việc 7 – 12.5 bar.

130.000.000

Công suất máy nén 20HP, loại máy trục vít, điện áp 380V/3 phase, tần số 50Hz, lưu lượng nén khí 2.3 m3/min, áp suất làm việc 7 – 12.5 bar.